Turvetuotantoon valmistautuminen

Ryhtyessämme valmistelemaan suota tuotantokuntoon pyrimme tekemään itse kriittiset työvaiheet. Mittaamme, linjoitamme ja laadunnamme kentän sekä teemme pinnan vaaituksen ja syvyyskairaukset. Näin saamme itsellemme niin turvetuotantolupaa haettaessa ja tuotantosuunnitelmaa tehtäessä kuin tuotantoa aloittaessakin tärkeää tietoa kentän rakenteesta. Itse lupaprosessin hoitaa siihen erikoistunut yrittäjä.
Kentän valmistelu

Pyrimme tekemään itse myös turvekentän tuotantokuntoon valmistelun: teemme eristysojituksen, kaadamme puut, sekä poistamme kivet ja kannot. Teemme kentälle altaat, pintavalutuskentät ja laskuojat.

Tämä kaikki tehdään tiiviissä yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa ja lupaehtoja tarkasti noudattaen. Käytämme työhön omia kaivinkoneitamme, joiden kuljettajilla on pitkä kokemus soiden tuotantokuntoon saattamisesta.
Tuotannon aloitus

Teetämme tuotantosuunnitelman erikoistuneella yrittäjällä, jonka ammattitaidosta ja viranomaissuhteista meillä on vuosikausien hyvät kokemukset.

Tuotantosuunnitelma tehdään ja työmenetelmät sekä konekanta valitaan niin, että turvelaadun ja suon pinta-alan huomioon ottaen suolta saadaan kaikissa ilmasto-olosuhteissa maksimisato. Aumojen paikat ja kuljetusväylät suunnitellaan kentän valmistelutyöstä saatujen kartoitustietojen pohjalta niin että aumat ovat aina pitävällä ja autojen kuormaukseen sopivilla paikoilla. Teiden pitää olla kantavia ja mahdollisimmaan helppokäyttöisiä, myös talvella.
Tuotannosta

Turvetta nostaessa toimitusvarmuus riippuu nostajien ammattitaidosta ja sääolosuhteista. Sopimattomia tuotantomenetelmiä-ja hyviä menetelmiä ammattitaidottomasti tai valvomattomasti käytettäessä tuotannon menetykset saattavat olla kymmeniä prosentteja. Ihanteellinen nostokesän sato saattaa olla sateisen kesän satoon verrattuna moninkertainen.

Säiden vaihtelu pyritään eliminoimaan hyödyntämällä jokainen nostoon sopiva tunti tehokkaasti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aliurakoitsijoidemme kanssa pidämme kentällä kuhunkin nostokeliin riittävästi kalustoa ja miehiä.

Hyvään tulokseen päästään vain vastuuntuntoisten ja työhön sitoutuneiden aliurakoitsijoiden kanssa. Kokenut nostohenkilöstö ja kentällä aktiivisesti liikkuva johto varmistavat sen että tuotanto sujuu kaikissa tuuliolosuhteissa lupaehtojen ja ympäristösäännösten mukaisesti. Päätös noston lopettamisesta ja uudelleen aloittamisesta pitää pystyä tekemään viiveettä.
Kentän huolto

Kovista tehokkuusvaatimuksista huolimatta tuotanto on osattava lopettaa ajoissa jotta kenttä ehditään valmistella talvikuntoon. Syksyllä hyvin huolletulla kentällä seuraavan kesän tuotanto päästään aloittamaan heti säiden salliessa.

Turvetuotantoluvan vuosittain edellyttämät kentän huolto ja kunnossapitotoimet vaativat vankkaa ammattitaitoa, velvoitteet on osattava hoitaa edullisesti ja ehtojen mukaisesti.


Yhteistyö

PJ-Turve on vakiinnuttanut asemansa Kymenlaaksossa johtavana turvetuotannon aliurakointia tarjoavana yrityksenä. Yhtiöömme muodostunutta työkulttuuria arvostetaan maakunnassa. Valtaosa yrittäjä-urakoitsijoistamme on työskennellyt työmaillamme jo vuosikausia.

Aliurakoitsijamme ovat kokeneita ja ryhmätyöhön tottuneita yrittäjiä. Vuosikausien yhteistyö ja toimiviksi todetut työmenetelmät ovat muokanneet organisaation tehokkaaksi sekä kaikissa sääolosuhteissa joustavasti ja määrätietoisesti toimivaksi työyhteisöksi.

Kokenut ja osaava organisaatio pienentää tuotantoon liittyviä riskejä, lisää toimitusvarmuutta ja hillitsee nostoon liittyviä kustannuksia.


Johtaminen ja urakointi

PJ-Turpeella on tehokas organisaatio -Toimitusjohtaja ja työnjohto. Tieto kulkee nopeasti ja oikeassa muodossa niin vaaka kuin pystytasossakin. Yhteys kentän ja johdon välillä on välitön, päätös on yleensä puhelinsoiton päässä.

Yhtiöllämme on luotettava ja uudenaikainen kone- ja kalustokanta. Koulutamme uusia työnjohtajia omista kuljettajistamme, joiden näemme parhaiten soveltuvan esimiestyöhön. Näin olemme varmistaneet työnjohtomme ammattiosaamisen ja kyvyn tehdä nopeasti oikeita päätöksiä tuotantomäärän ja laadun maksimoimiseksi.

PJ-Turve on yhden yrittäjän tuotantomäärällä mitattuna Suomen suurin turveurakoitsija. Pienehköistä ja hajallaan olevista tuotantoalueista huolimatta yhtiömme on myös suomen tehokkaimpia turveurakoitsijoita. Vuonna 2006 PJ-Turve teki epävirallisen suomenennätyksen. Lue lisää.

PJ-Turve on valmis turvetuotantoyhteistyöhön molemmilla käytössä olevilla tavoilla: Vuokraamalla suot, maksamalla niistä käyvän vuokran ja urakoimalla itsenäisesti tai urakoimalla toimeksiantajan osoittamilla soilla ja laskuttamalla vain työstä.