Metsäkoneurakointi

Tällä hetkellä suoritamme pääasiassa harvennushakkuita urakoitsijana Harvestialle.